Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2ος έως 5ος 2017