Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4440/2016

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 3, αρ. 18 του Νόμου 4440/2016 που αφορά στο Ενιαίο Σύστημα κινητικότητας και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, η αίτηση τους να απευθύνεται στο φορέα υποδοχής (π.χ. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Α’, για μετάταξη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τμ. Β’ για μετάταξη στις Περιφερειακές Υπηρεσίες κλπ) και όχι στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμ.Γ’.