Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

2η επικαιροποίηση Πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων

2η επικαιροποίηση Πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων κατόπιν αλλαγών που προήλθαν από τα σχολεία και μας διαβιβάστηκαν με τροποποιητική τους δήλωση.