Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που είναι αποσπασμένοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χανίων για να κάνουν πράξη ανάληψης στις 22-06-2016. Το ίδιο ισχύει και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε άλλο ΠΥΣΔΕ οι οποίοι μετά τη λήξη του διδακτικού έτους ( 30-06-2016) θα αποστείλουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στη Διεύθυνση που ανήκουν οργανικά.