Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ