Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επιμόρφωση: Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες

Οι εγγραφές ξεκίνησαν για το e-learning επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες»
Διάρκεια προγράμματος: 21 Σεπτεμβρίου 2015 – 14 Δεκεμβρίου 2015
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τάκης Καγιαλής, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .
Ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.digilit-edu.net