Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Επισημαίνουμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών λήγει την Τετάρτη 03-06-2015 και ώρα 15.00.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι υποψήφιοι και η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου.