Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Δ.Δ.Ε. Χανίων με τη διαδικασία Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων