Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ