Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου σχ. έτος 2015-2016.