Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΤΑΞΗ ΣΧΟΛ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ