Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, της Β΄ Λυκείου του Λυκείου Παλαιόχωρας