Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ - 1ο Γυμνάσιο Ελ Βενιζέλου