Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016