Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Απόφαση για ορισμό Επιτροπών Εξετάσεων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σχολικού έτους 2021-2022