Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό - υποβολή αιτήσεων και για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες εξωτερικού. Οι αποσπάσεις αφορούν το σχολικό έτος 2021-2022, και από το ημερολογιακό έτος 2022, για το Νότιο Ημισφαίριο. Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 10/3/2021 μέχρι την Τρίτη 23/3/2021 και ώρα 15.00.Παράλληλα, αρχίζει έγκαιρα η υποβολή αιτήσεων απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικών των ακόλουθων θέσεων: εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ86 Πληροφορικής καιεκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου. Οι αιτήσεις και στις δύο περιπτώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

 Η πρόσκληση για Ευρωπαϊκά Σχολεία σε μορφή pdf

Η πρόσκληση για τις σχολικές μονάδες εξωτερικού σε μορφή pdf

 

ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

 Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2020-21, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

των κλάδων ΠΕ05 / ΠΕ07 / ΠΕ34 / ΠΕ40 / ΠΕ79.01 / ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο / ΠΕ81, ΠΕ89.01 για το Γραμμικό Σχέδιο,

καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01) να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν (αν έχουν ήδη υποβάλει) την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

από Τετάρτη 10-03-2021  έως και Τρίτη 16-03-2021, ώρα 14.00

1) Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί.

2) Δεν εξαιρούνται από την παρούσα διαδικασία, όσοι προσλήφθηκαν με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας.


 

Τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ  και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

1. Οι απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με την Αίτηση Δήλωση τους έως και 19 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που δεν έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνεται η δυνατότητα υποβολής τους το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021. Ειδικότερα οι απόφοιτοι θα πρέπει να εκδηλώσουν στο email του σχολείου την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης και των σχετικών γνωματεύσεων όπου απαιτείται και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό email να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων).

2. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, υποβάλουν τις αιτήσεις με τις σχετικές γνωματεύσεις στο Λύκειο που έχουν υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 2021. Ειδικότερα οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εφόσον δεν έχουν ήδη καταθέσει στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να εκδηλώσουν στο email του σχολείου την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή των σχετικών γνωματεύσεων και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό email να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα την αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 897 Β΄) (Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες…)

Συνεπώς, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό email του σχολείου (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής ημέρα και ώρα μετάβασης, το απολυτήριο τους εάν πρόκειται για αποφοίτους, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αντίστοιχο ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης όπως αναφέρεται παραπάνω, σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

 Το ΦΕΚ σε μορφή pdf 


 

Πρόγραμμα ομιλιών για την Μαθηματική Παιδεία στο πλαίσιο των δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελ- ληνικής Επανάστασης του 1821

 Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, στις 18:00-20:30, θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακό Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Η επιστημονική σκέψη κατά τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και ο ρόλος της στην Επανάσταση του 1821». Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές είναι και ο Μιχάλης Λάμπρου , Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος θα αναπτύξει
 το θέμα «Τα Μαθηματικά την εποχή της Τουρκοκρατίας»
(βλέπε σχετική ανακοίνωση για το 1 ο Στρογγυλό Τραπέζι https://pekes.pdekritis.gr/1821draseis/)
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα προσεγγίσουν την επιστημονική σκέψη κατά την τουρκοκρατία και την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού και θα εστιάσουν στην επίδρασή της στην προετοιμασία της Επανάστασης, στα εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής και στις μετέπειτα εξελίξεις στο χώρο της παιδείας και της επιστήμης. Το Στρογγυλό Τραπέζι θα διεξαχθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης webex και παράλληλα θα μεταδίδεται για όλους απευθείας (live-streaming) μέσω του YouTube. Για να παρακολουθήσετε ζωντανά στο YouTube ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/MfrQwpk4HKk

Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Νέα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως συνέχεια των περιβαλλοντικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου"

Το γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Νέα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως συνέχεια των περιβαλλοντικών δράσεων στην Κωνσταντινούπολη υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 ώρες 18.00 έως 21.

 Η ημερίδα θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας Webex σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους την προηγούμενη ημέρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3VaBDiPIxVoswLnOCNQFEykrOA8wBokc6CTdXksv1dcASw/viewform 


 

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, Ηρακλείου, Πειραιά, Α’ Αθήνας και Σερρών, μέσω των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη διοργανώνουν «Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: 

Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»

Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30-13:15

Στο σεμινάριο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος σχετικά με την μείωση της ρύπανσης από πλαστικό και θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συμμετέχω στην αλλαγή» (Δευτεροβάθμια).  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο: 

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSf1NxcEX0n86cq1yfjQpFkEZ5dsGeHxO2njFUnBTPbcOUhVFw/viewform?usp=sf_link  

 έως την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους mail για την ηλεκτρονική διεύθυνση και τους κωδικούς πρόσβασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του σεμιναρίου.