Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Διευκρινίσεις επί τωναιτήσεων οριστικήςτοποθέτησηςεκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία