Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τους Aναπληρωτές εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ και Μουσικών Σχολείων που θα προσληφθούν στη Δ.Δ.Ε. Χανίων

 

α) Οι Πίνακες των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων την Κυριακή 03/1/2021 και ώρα 18.00  και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες .

β) Οι αιτήσεις προτίμησης θα κατατεθούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 04/1/2021 έως και την Τρίτη  05/1/21, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας "ΠΑΣΙΦΑΗ"  srv-dide.chan.sch.gr της Δ.Δ.Ε. Χανίων

γ) Οι αποφάσεις τοποθέτησης θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων την Πέμπτη 07/1/2021, μετά την ανακοίνωση των σχετικών αποφάσεων προσλήψεων από το ΥΠΑΙΘ