Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

 Η Οργανωτική Επιτροπή του 1 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, ανακοινώνει ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού, μεταθέτει την διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 7-9 Μαΐου 2021 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. Το Συνέδριο προγραμματίζεται κατ΄ αρχήν δια ζώσης και η Οργανωτική Επιτροπή, ανάλογα με τις συνθήκες, δύναται να το τροποποιήσει και να πραγματοποιήσει μέρος του ή ολόκληρο διαδικτυακά.

 Σημαντικές ημερομηνίες:
- 15 Δεκεμβρίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή ολοκληρωμένων εργασιών
- 15 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
- 30 Απριλίου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
- 7 - 9 Μαίου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίου

 Τρόπος υποβολής εργασιών
Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως δύο εισηγήσεις ή με ένα έως δύο εργαστήρια ή με μία εισήγηση και ένα εργαστήριο, είτε μόνος είτε ως συνεισηγητής. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
Οι εργασίες θα τεθούν στην ανώνυμη κρίση δύο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσες πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές του Συνεδρίου (περιεχόμενο και μορφοποίηση) θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά (με ISBN).
Για την υποβολή των εργασιών, χρησιμοποιήστε τη φόρμα:
https://forms.gle/1wJjqGRhiEN1rBBH6
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:
Πληροφορίες: http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/
Δηλώσεις συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq-
yWKxTyfRa_0cGgjLlEBwGgyOZbpTNfcjHj15bljzuJwAw
 Γραμματεία Συνεδρίου: synedriophysed@gmail.com
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 302455 (κ. Θεολογίτης)