Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Επιμορφωτική ημερίδα EnvStories “Environmental storytelling for all!”

 

Η ημερίδα διεξάγεται το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020  από 11:00 έως 18:30 .
Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Environmental Storytelling for Sustainable Development” και ακρωνύμιο EnvStories. Το EnvStories είναι μια συλλογική προσπάθεια Πανεπιστημίων, σχολείων, εκπαιδευτικών κέντρων, τεχνολογικών και δημόσιων φορέων, από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οδηγίες για την κινητικότητα - Αιτήσεις ενδιαφερομένων έως 14-12-2020

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την
μετάταξη του σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020.
Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr

Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 42 του ν.4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο.

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ 

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο για θεολόγους για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση του μαθητή

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 18:00-20:00, στη
διαδικτυακή διεύθυνση: http://minedu-secondary.webex.com/meet/striligk
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξέταση του παιδαγωγικού πλαισίου της αξιολόγησης του μαθητή και
η εξοικείωση των συμμετεχόντων, σε επίπεδο τεχνικό και μεθοδολογικό, με τη δημιουργία ερωτήσεων
κλειστού και ανοικτού τύπου.
Το σεμινάριο θα έχει εργαστηριακή μορφή και θα περιλαμβάνει τις ενότητες:
1. Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική διαδικασία – Γενικές αρχές της αξιολόγησης του μαθητή.
2. Δημιουργία ερωτήσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα (e-class, e-me, φόρμες google, Webex Meetings).
3. Παιδαγωγικό πλαίσιο και μορφή ερωτήσεων διάφορων τύπων.
Το σεμινάριο εντάσσεται στους κύκλους επιμορφωτικών συναντήσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πλήρες πρόγραμμα των κύκλων
επιμορφωτικών συναντήσεων δημοσιεύεται στη διεύθυνση: https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.