Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (COVID-19)

Ενημερώνουμε όλους τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην ΔΔΕ Χανίων ως προσωρινοί αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας (COVID-19) με την 141729/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) ΥΑ του ΥΠΑΙΘ ότι σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας τοποθέτησης τους σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Αύριο Τρίτη 20/10/2020 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χανίων (http://www.didechan.gr/) οι προσωρινές τοποθετήσεις για όλους τους προσληφθέντες αναπληρωτές ΔΕ τρίμηνης διάρκειας (COVID-19).

Όλοι οι αναπληρωτές ΔΕ τρίμηνης διάρκειας (COVID-19) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την Τετάρτη 21 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020. Παρακαλείστε να παρουσιαστείτε στο σχολείο τοποθέτησης όσο πιο νωρίς το πρωί ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία πρόσληψης.

Τα βήματα που απαιτούνται για την διαδικασία πρόσληψης, οι οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσετε για την πρόσληψή σας, καθώς και όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε στην σχολική μονάδα που θα παρουσιαστείτε θα ανακοινωθούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χανίων αύριο Τρίτη 20/10/2020 μαζί με τις προσωρινές τοποθετήσεις.