Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων για την κάλυψη των κενούμενων θέσεων Διευθυντών: 1ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων, Γυμνασίου Κουνουπιδιανών, Γυμνασίου Βάμου και Γυμνασίου Βρυσών

 Το ΠΥΣΔΕ Χανίων, με την υπ’ αριθμ. 40/05-10-2020 Πράξη του (7η ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης), κατάρτισε τον παρακάτω προσωρινό ενιαίο αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών των σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων: 1ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων, Γυμνασίου Κουνουπιδιανών, Γυμνασίου Βάμου και Γυμνασίου Βρυσών.

          Τυχόν ενστάσεις επί του παρακάτω επισυναπτόμενου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού Πίνακα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τετάρτη 07-10-2020 στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Χανίων ή στο e mail: mail@dide.chan.sch.gr  ή στο fax: 2821047137.

Η ανακοίνωση 

Ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας 


 

Προσλήψεις 797 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 797 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 501

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη → 124

Στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) → 87

Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) → 82

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 3

Οι προσλαμβανόμενοι στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Οι υπόλοιποι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

 

Ο πίνακας των ονομάτων σε μορφή excel

 

Ανακοίνωση ονομάτων εισαγομένων στην ΓΒάθμια Εκπαίδευση των τέκνων ελλήνων του εξωτερικού

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

Το έγγραφο σε μορφή doc 

Σύσταση Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Δ.Δ.Ε. Χανίων

 Στην συγκρότηση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ) στις Δ/ντες Δ/θμιας Εκπ/σης της αρμοδιότητας μας, για το σχολικό έτος 2020-
2021, ως ακολούθως:
Το πλήρες έγγραφο ΕΔΩ