Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

 1. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με το ΝΈΟ σύστημα.
2. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με το ΠΑΛΑΙΌ σύστημα.
3. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ΟΜΟΓΕΝΩΝ με το ΝΈΟ σύστημα.
4. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ΟΜΟΓΕΝΩΝ με το ΠΑΛΑΙΌ σύστημα.