Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και προσωπικού ΕΒΠ και ΕΕΠ σε λειτουργικά κενά

ΠΡΑΞΕΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 93/11-9-2020 & 94/11-9-2020

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και το προσωπικό ΕΕΠ και ΕΒΠ παράλληλης στήριξης που αναφέρονται στους συννημένους πίνακες να παρουσιαστούν στα σχολεία κύριας τοποθέτησης τους τη Δευτέρα 14-09-2020

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης

Τρόπος υπολογισμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ.Φ.251/112720/Α5/31-8-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3821 τ.Β΄, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.
To ΦΕΚ 3821 τ.Β' /9-9-2020