Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται
από την Παρασκευή 11/9 έως και την Τρίτη 15/9/2020.

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Κενά παράλληλης στήριξης και Αιτήσεις αναπληρωτών, εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών και ΕΕΠ, ΕΒΠ

Καλούνται οι αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης καθώς και οι Σχολικοί Νοσηλευτές και οι αναπληρωτές ΕΒΠ Παράλληλης Στήριξης να συμπληρώσουν το συννημμένο έντυπο αίτησης με βάση τα κενά που αναρτώνται στην παρούσα ανακοίνωση και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ στη ηλεκτρονική διεύθυνση pysde@dide.chan.sch.gr

μέχρι σήμερα Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 20:00

Φάκελος