Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Αλλαγές στα Επιστημονικά πεδία

Αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία, που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2020-21,  προβλέπει νέα υπουργική απόφαση:


1. Στο  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»   προστίθεται το τμήμα:
Διοίκησης Εφοδιαστικής αλυσίδας και 

2. Στο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗ, προστίθενται:
Η σχολές  Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Η σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων