Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ με την ματαίωση Μαθητικών Αγώνων μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οριστικά οι μαθητικοί αγώνες.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Βελτίωσης - Οριστικής Τοποθέτησης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω Πανελλαδικών εξετάσεων & διακοπής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (εως τις 10:00 π.μ.), οι αιτήσεις Βελτίωσης - Οριστικής τοποθέτησης μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 3:00 μ.μ. σήμερον στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΠΑΣΙΦΑΗ - https://srv-dide.chan.sch.gr