Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Ενημέρωση για Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Βαθμολογίας μέσω του ΠΣ myschool


 Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ1/72380/Δ/12-6-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ1/52512/Δ2/7-5-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ενεργοποίηση Λειτουργικότητας Αποστολής Βαθμολογίας μέσω του ΠΣ myschool», σας ενημερώνουμε πως πλέον το ΠΣ myschool διαθέτει λειτουργικότητα αυτοματοποιημένης μαζικής αποστολής βαθμών στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μέσω της διαδρομής του μενού επιλογών «MΑΘΗΤΕΣ Βαθμολογίες - Μαζική Βαθμολογική Ενημέρωση Κηδεμόνων μέσω e-mail».
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας.
                                     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                        ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δελτίο τύπου ΠΔΕ Κρήτης για τις Πανελλαδικές