Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 21-5-2020 έως και 29-5-2020. Αιτήσεις μετάταξης προς και από τη Σιβιτανίδιο από αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 21-05-2020 έως 01-06-2020.
Μελετήστε προσεκτικά τα επισυναπτόμενα έγγραφα
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Xi6V9kgX8ZJO9VylwV9-qMdaeSl6dSmy