Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης (Πράξη 18/02-09-2019), προσκαλούμε τους καθηγητές που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια και στα Λύκεια αλλά και όποιον άλλο συνάδελφο ενδιαφέρεται για το θέμα, την Τρίτη 02 Ιουνίου στις 18.00 σε διαδικτυακό σεμινάριο με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Δημήτριο Καλαϊτζίδη, Γεωλόγο, ΣΕΕ Αειφορίας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, συγγραφέα του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου και Υπεύθυνο του Σήματος Αειφόρου Σχολείου.
Ο κ. Καλαϊτζίδης θα παρουσιάσει ένα διαθεματικό σενάριο-πρότζεκ με τον επίκαιρο τίτλο "ο Άσωτος Κορονοϊός" και θα εστιάσει στην αξιοποίηση δεδομένων, πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών και όχι μόνο.
Για την καλύτερη διοργάνωση του σεμιναρίου παρακαλείστε, όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο, να συμπληρώσετε τη φόρμα https://forms.gle/BDx1xZAqFDsFsxtM9 μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο σύνδεσμος για να συνδεθείτε στο σεμινάριο θα σταλεί με mail σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον αμέσως μετά.
 
Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 του ΠΕΚΕΣ Κρήτης.
Αθηνά Γκινούδη
Μαρία Καλαθάκη

Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίαςεπικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31.05.2020 προκειμένουαυτή να είναι εμπρόθεσμη. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι 30.06.2020.Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στον Εθνικό ΟργανισμόΠιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Το έγγραφο με την επικαιροποίηση σε μορφή pdf 
H εγκύκλιος αναφορική με την Χορήγηση – τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων σε μορφή pdf