Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας - χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.
Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
odigies dschool 

Παράταση υποβολής Έργων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Κατασκευής «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ»


Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Κατασκευής «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ», εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.).  
Λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, εξ αιτίας της πανδημίας από τον κορονοϊό,  με αποτέλεσμα  να κλείσουν τα σχολεία και να ανασταλεί κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνουμε την ημερομηνία της κατάθεσης των ομαδικών έργων των μαθητών δυο εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων
Η ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, καθώς και η ημερομηνία της εκδήλωσης απονομής των βραβείων του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αργότερα. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πηνελόπη Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών: τηλ 2610969973, email stmuseum@upatras.gr.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την επιδημία του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι δίδεται η δυνατότητα μέχρι και τις 20-3-2020 στους υποψηφίους των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους,με όποια ηλεκτρονική διαδικασία κρίνεται πρόσφορη, λόγω της κατάστασης που επιβάλλει την ευελιξία ως προς τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους.

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά να στέλνονται στο κεντρικό e-mail της ΔΔΕ Χανίων mail@dide.chan.sch. gr. 
Για πληροφορίες να απευθύνεστε στον κ. Αθανασούλη Δημ. τηλ. 2821047139