Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Προσλήψεις 380 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’).

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται: 380 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.
 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στις οικείες Σχολικές Μονάδες πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
 Ο πίνακας ΤΥ-ΖΕΠ_ΔΕ_Ειδ σε μορφή excel
Ο πίνακας ΓΕΝ_ΔΕ_Ειδ_Πρ σε μορφή excel
Ο πίνακας ΔΥΕΠ_ΔΕ_Ειδ_Πρ σε μορφή excel
Ο πίνακας ΜΝΑΕ_ΔΕ_Ειδ_Πρ σε μορφή excel

Επιμόρφωση για το θεσμό του συμβούλου καθηγητή στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕπαΛ

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και ώρες 12΄.00 – 2.00 μ.μ. στο 1ο ΕΠΑΛ Χανίων (Κοραή 1-7) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση επιμόρφωσης για το θεσμό του συμβούλου καθηγητή στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕπαΛ . Απευθύνεται στους καθηγητές-τριες ΕΠΑΛ της Περιφ, Ενότητας Χανίων που υλοποιούν (ή προτίθενται να υλοποιήσουν) το θεσμό αυτό στην 1η τάξη του ΕΠΑΛ.
Γιώργος Βλοντάκης
Γεωπόνος-Περιβ/λόγος
Σ.Ε.Ε. ΠΕ 88 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του προγράμματος ΜΝΑΕπαΛ στην Κρήτη

Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Εν όψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, σας ενημερώνουμε ότι την 30 η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία μαθημάτων, αλλά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής, δηλαδή την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα.
Επιπλέον, τη συγκεκριμένη μέρα δύναται να πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.