Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ενημέρωση για τους Aναπληρωτές εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ και Μουσικών Σχολείων που θα προσληφθούν στη Δ.Δ.Ε. Χανίων

 

α) Οι Πίνακες των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων την Κυριακή 03/1/2021 και ώρα 18.00  και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες .

β) Οι αιτήσεις προτίμησης θα κατατεθούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 04/1/2021 έως και την Τρίτη  05/1/21, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας "ΠΑΣΙΦΑΗ"  srv-dide.chan.sch.gr της Δ.Δ.Ε. Χανίων

γ) Οι αποφάσεις τοποθέτησης θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων την Πέμπτη 07/1/2021, μετά την ανακοίνωση των σχετικών αποφάσεων προσλήψεων από το ΥΠΑΙΘ

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

Προσλήψεις 5.965 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α)2.587 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και 

β)731 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 601 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), β) 145 εκπαιδευτικοί κλάδων Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία και

γ) 1.901 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 9αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιαςΕκπ/σης (ΠΕ88.01, ΠΕ82, ΠΕ83 ΠΕ86 ΠΕ89.02 ΠΕ90 ΤΕ01.19 και ΔΕ01.13Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και 1 αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ02 για την κάλυψη κενού σε ΤΥ-ΖΕΠ.

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία,καθώς και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή ΕκπαίδευσηςΩς εκ τούτουθα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες. 

Όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας ΠΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Μουσικά Δ΄φάση σε μορφή excel

Προσλήψεις Σιβιτανιδείος Δ΄φάση σε μορφή excel

Προσλήψεις ΣΜΕΑ ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις ΣΜΕΑ ΠΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας ΔΕ σε μορφή excel

 

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» και για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Γυμνάσια

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών/τριών σε Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό», την οποία βρίσκουν στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr,  καθώς επιταχύνει τη διαδικασία χωροταξικής κατανομής των μαθητών κατά τη μετάβασή τους από την τελευταία τάξη του Δημοτικού στο Γυμνάσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία των εγγραφών. 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Τμήμα Β΄-  Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 Οι δυνατότητες και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής GIS-based «Χωροταξικό» διατίθενται σε σχετικούς συνδέσμους που μπορείτε να βρείτε μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/help.

Σχετικό έγγραφο εστάλη  στις  Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. όλης της χώρας από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

Η έναρξη χρήσης GIS     

Διευκρινίσεις στο GIS              

 

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

Τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, σχολ. έτους 2020-2021.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://www.minedu.gov.gr/, ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, σχολ.έτους 2020-2021, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως κυρώθηκε με την αριθμ. 176148/Ε1/24-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΩΔ46ΜΤΛΗ-8Β3) υπουργική απόφαση.

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες ανά αντικείμενο:

2020 ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ (ΚΑΤΕΥΘ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ)

2020 ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΟΣ (ΚΑΤΕΥΘ. ΧΟΡΟΥ)

2020 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

2020 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

2020 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

Προσλήψεις 158 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ειδικής πρόσκλησης

 


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 158 μέλη ΕΕΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021  ως εξής:

  • 8 μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων στην Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και
  • 113 μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 37 κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην Πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 απευθείας σε μια εκ των σχολικών μονάδων της ομάδας πρόσληψής τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 Ο πίνακας με τα ονόματα σε μορφή XLS 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.

 

Από την Πέμπτη 07/01/2021 έως την Παρασκευή 15/01/2021 οι απόφοιτοι των τμημάτων μαθητείας και οι  εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων  των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα διεξαχθεί από την από Δευτέρα 25-01-2021 έως Τρίτη 02-02-2021.

Επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις ανά ΠΔΕ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑTΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 


Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

 Η Οργανωτική Επιτροπή του 1 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης, ανακοινώνει ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού, μεταθέτει την διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 7-9 Μαΐου 2021 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. Το Συνέδριο προγραμματίζεται κατ΄ αρχήν δια ζώσης και η Οργανωτική Επιτροπή, ανάλογα με τις συνθήκες, δύναται να το τροποποιήσει και να πραγματοποιήσει μέρος του ή ολόκληρο διαδικτυακά.

 Σημαντικές ημερομηνίες:
- 15 Δεκεμβρίου 2020 – 28 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή ολοκληρωμένων εργασιών
- 15 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
- 30 Απριλίου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
- 7 - 9 Μαίου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίου

 Τρόπος υποβολής εργασιών
Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως δύο εισηγήσεις ή με ένα έως δύο εργαστήρια ή με μία εισήγηση και ένα εργαστήριο, είτε μόνος είτε ως συνεισηγητής. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά. Θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση στο τέλος κάθε συνεδρίας.
Οι εργασίες θα τεθούν στην ανώνυμη κρίση δύο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσες πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές του Συνεδρίου (περιεχόμενο και μορφοποίηση) θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά (με ISBN).
Για την υποβολή των εργασιών, χρησιμοποιήστε τη φόρμα:
https://forms.gle/1wJjqGRhiEN1rBBH6
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:
Πληροφορίες: http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/
Δηλώσεις συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq-
yWKxTyfRa_0cGgjLlEBwGgyOZbpTNfcjHj15bljzuJwAw
 Γραμματεία Συνεδρίου: synedriophysed@gmail.com
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 302455 (κ. Θεολογίτης)

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για το Σχολικό Διαδικτυακό Τουρνουά Σκάκι

 "Ολοκλήρωση Χριστουγεννιάτικου διαδικτυακού τουρνουά Σκάκι"

Σας ενημερώνουμε ότι, το πρώτο διαδικτυακό “Χριστουγεννιάτικο

Παγκρήτιο Μαθητικό Τουρνουά Σκάκι” μαθητών/τριών Δημοτικών

Γυμνασίων και Λυκείων πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την

Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χανίων, το περασμένο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 με μεγάλη

επιτυχία.

Το πλήρες Έγγραφο

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "1ο Παγκρήτιο Χριστουγεννιάτικο Σχολικό Τουρνουά Διαδικτυακού Σκάκι"

 


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19-12-2020 το 1ο Παγκρήτιο Σχολικό Τουρνουά Διαδικτυακού Σκάκι .

Η διοργάνωση ενθουσίασε διοργανωτές και συμμετέχοντες, καθώς για πρώτη φορά εκτελέστηκε σε επίπεδο σχολικού πλαισίου και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Παρ’ όλη την δυσκολία και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, η εκπαιδευτική κοινότητα κατάφερε μέσα από την συνεργασία να δημιουργήσει μια αθλητική δράση με υψηλό επίπεδο και συμμετοχή, που διδάσκει σε όλους μας ότι παντού υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι συμμετείχαν 155 Σχολικές μονάδες, 345 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και από τους 4 Νομούς της Κρήτης και παίχτηκαν 1084 παρτίδες Σκάκι εντός δυόμιση ωρών.

Η Διοργανώτρια Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Χανίων, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής κ. Λήδα Ζαμπετάκη, οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής όλων των Νομών και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση, ευχαριστούν τους Μαθητές-τριες που συμμετείχαν, τους Διευθυντές με τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων καθώς και τους Γονείς, για την ομαδική εργασία και το όμορφο αποτέλεσμα που έφεραν.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον συνάδελφο της Δ.Δ.Ε Χανίων κ. Μιχάλη Δαρμαράκη, σκακιστή και προπονητή του αθλήματος, για την καθοριστική υποστήριξή του στην πραγματοποίηση του Τουρνουά.

Η επιθυμία όλων των παραπάνω είναι να ξαναζήσουμε τέτοιες διοργανώσεις και να καταφέρουμε να τις θεσμοθετήσουμε και να τις αναπτύξουμε.

Με εκτίμηση
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χανίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα αποτελέσματα του Τουρνουά βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο, επισημαίνοντας ότι στις αθλοπαιδιές τέτοιου χαρακτήρα, πάντοτε στόχος είναι η συμμετοχή και η εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνάντηση ΣΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Δ.Δ.Ε. Χανίων

 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική, διερευνητική επιμορφωτικών αναγκών συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, ώρες 18:00 -20:00, στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις :
 

ΠΕ 01 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ https://minedusecondary.webex.com/meet/striligk
 ΠΕ 02 ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/sterzan
ΠΕ 03 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kanellos
ΠΕ 04 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aginoudi
ΠΕ 05 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
https://minedu-secondary.webex.com/meet/dimnikolak
ΠΕ 06 ΠΟΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla
ΠΕ 07 ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ https://minedu-secondary.webex.com/meet/sofigiassa
ΠΕ 11 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ https://minedu-primary.webex.com/meet/zampetaki
ΠΕ 79.01 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ https://minedu-primary.webex.com/meet/kdrosoula
ΠΕ 86 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ https://minedu-secondary.webex.com/meet/panselin
ΠΕ 88 ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gvlontakisΠαρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.
Για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Η Οργανωτική Συντονίστρια
Ειρήνη Βιδάκη

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ TΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2021

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου προγραμματίζει την υλοποίηση περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών διαδικτυακών προγραμμάτων για τον Ιανουάριο του 2021. Τα προγράμματα αυτά θα είναι διάρκειας 1-2 διδακτικών ωρών, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών και θα υλοποιούνται στο χώρο της διαδικτυακής σχολικής τάξης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής:

1)    «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε!».

2)    «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό».

3)    «Η Κλιματική Αλλαγή κι εμείς».

4)    «Μεσόγειος: Η θάλασσα που μοιραζόμαστε». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συμβολή του ΚΠΕ Βάμου στη Δεκαετία του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς που ξεκινάει το 2021.

Όλα τα παραπάνω προγράμματα είναι για μαθητές 5-18 ετών όλων των εκπ/κών δομών (Κατάλληλα προσαρμοσμένων κατά περίπτωση).Δηλώσεις συμμετοχής  μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση εδώ μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020. Αίτηση καλούνται να υποβάλουν ξανά, εφόσον το επιθυμούν, και  οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει για τα δια ζώσης προγράμματα που ακυρώθηκαν λόγω συνθηκών.


 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα “Διαχείριση θυμού” διοργανώνει το ΕΠΑΛ Καντάνου

 


Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του  άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), καλεί με την αριθ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ της αριθ. 2ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως αναφέρονται αναλυτικά στα 3 παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθ.  105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκυκλίου-πρόσκλησης.

Περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Τετάρτη 16/12/2020 έως και τη Δευτέρα 21/12/2020.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/)

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

O πίνακας με τα κενά των περιοχών σε μορφή xls 


 

Προσλήψεις 302 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 302 εκπαιδευτικοί (255 στην Α/θμια και 47 προς τη Β/θμια Εκπ/ση), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε ΔΥΕΠ, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο πίνακας με τα ονόματα σε μορφή xls 

Συνάντηση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων που υπηρετούν στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο

 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 17:00-19:00 «Teach Meet» 

Σσυνάντηση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων που υπηρετούν σε Σχολεία A’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα στο χώρο:

  https://minedu-secondary.webex.com/meet/socha

 Θα γίνει επιμόρφωση στο ψηφιακό εργαλείο LearningDesigner και στη διαδικασία «Teach Meet».
Επίσης θα γίνει παρουσίαση καλών πρακτικών από Συναδέλφους.Για λόγους καλύτερου προγραμματισμού παρακαλούμε όποιος και όποια Συνάδελφος επιθυμεί να συμμετέχει στο «Teach Meet» παρουσιάζοντας την εμπειρία του, καλές πρακτικές, προτάσεις ή κάποιο εργαλείο ας στείλει mail στο
socha@sch.gr

 Σοφία Χάιτα,  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Καλλιτεχνικών ΠΕ08

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών

 

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμό του και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο πίνακας κατάταξης σε μορφή excel

Ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων σε μορφή excel

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Επιμορφωτική ημερίδα EnvStories “Environmental storytelling for all!”

 

Η ημερίδα διεξάγεται το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020  από 11:00 έως 18:30 .
Η ημερίδα διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Environmental Storytelling for Sustainable Development” και ακρωνύμιο EnvStories. Το EnvStories είναι μια συλλογική προσπάθεια Πανεπιστημίων, σχολείων, εκπαιδευτικών κέντρων, τεχνολογικών και δημόσιων φορέων, από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.