Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Διαπιστωτική Πράξη Λύσης Σύμβασης προσωρινών αναπληρωτριών/τών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες/οι προσλήφθηκαν για το διδακτικό έτος 2019-20, σε ΣΜΕΑΕ, σχολεία Γενικής Παιδείας των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΣΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης