Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Ανακοινοποίηση κενών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, ανακοινοποιείται ο πίνακας του Παραρτήματος Α’ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) μόνο ως προς τις σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας Β/θμιας Εκπ/σης των κλάδων ΠΕ04.02, ΠΕ78, ΠΕ82 και ΠΕ84, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών


Σας επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων Μετάθεσης ,   με βάση τα έως σήμερα δεδομένα, είναι  η  Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.
Η  υποβολή γίνεται ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr/