Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Εκπαιδευτικό Υλικό - Σχολική Ασφάλεια & Υγιεινή
Σας προωθούμε για ενημέρωσή σας το εκπαιδευτικό υλικό για την Σχολική Ασφάλεια και Υγιεινή 2019-20, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Φάκελος Εκπαιδευτικό Υλικό - Σχολική Ασφάλεια & Υγιεινή

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωσηΚαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (Κλάδου ΠΕ11) να
συμμετέχουν στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια που
προγραμματίζουμε και για τις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες το διάστημα
Οκτωβρίου 2019 – Μαρτίου 2020, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

Το πλήρες έγγραφο

Σειρά Τμημάτων Παρελάσεως 28ης Οκτωβρίου 2019Εν όψει της επερχόμενης παρελάσεως της 28ης Οκτωβρίου, αναρτάται το σχετικό έγγραφο με το πρόγραμμα και την σειρά των τμημάτων που θα παρελάσουν.  Παρακαλούμε τους συνοδούς των τμημάτων να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή.

Το πλήρες έγγραφο 
Σχέδιο εκκίνησης τμημάτων
Κατάθεση στεφάνων 25/10