Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Παράταση μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής μαθητών Λυκείου

Παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την Τετάρτη 3  Ιουλίου 2019 και ώρα 23.59 η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 στην εφαρμογή e-εγγραφές.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


​Παρακαλούμε τους υπαλλήλους, οι οποίοι πρόκειται να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου αρχικά να εγκριθεί η σχετική ειδική άδεια της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. 
Για τους υπάλληλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας χορηγείται άδεια για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ως εξής: α) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200 έως 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας (01) εργάσιμης ημέρας. β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο (02)εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. γ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (03)εργάσιμες ημέρες.
    Η αίτηση η οποία θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την χιλιομετρική απόσταση του τόπου μετάβασης, υποβάλλεται στo αρμόδιo Τμήμα. Ακολούθως θα εκδοθεί απόφαση χορήγησης της ανωτέρω άδειας, εφόσον κατατεθεί η σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή στις εκλογές. 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ