Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις”

Σχετικά θέματα:
  • ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  • ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  • ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  •  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ18/2018
  • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΣΔΙΠ