Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΚΥΠΡΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019


 Προκηρύχθηκε η έναρξη των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι σχολικές μονάδες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για περαιτέρω ενημέρωση.

Η πλήρης προκήρυξη

Επιμορφωτικές συναντήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Χανίων που διδάσκουν Μαθηματικά ως α΄ ή β΄ ανάθεση


Σας ενημερώνουμε ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 Ιωάννης Κανέλλος και Δημήτριος Καλυκάκης έχουν προγραμματίσει την πραγματοποίηση σειράς επιμορφωτικών συναντήσεων για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Χανίων που διδάσκουν μαθηματικά ως α΄ ή β΄ ανάθεση πάνω στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1.      Ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών.
2.      Δομή και περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος των μαθηματικών ανά τύπο σχολείου.
3.      Κανόνες αξιολόγησης του μαθήματος και διαμόρφωση ερωτήσεων στις εξετάσεις.
Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Ενθαρρύνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, που διδάσκουν μαθηματικά ως α΄ ή β΄ ανάθεση να τις παρακολουθήσουν.
Έχουν σχεδιαστεί έξι (6) δραστηριότητες:
  1. Πέντε (5) πρωινές, από μία για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε: (α) γυμνάσιο, (β) ΓΕ.Λ., (γ) ΕΠΑ.Λ., (δ) ειδική αγωγή, (ε) ΣΚΑΕ-ενισχυτική διδασκαλία γυμνασίου και
  2. Μία (1) απογευματινή, το «Εργαστήριο Μαθηματικών», όπου θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν διεξοδικότερα ζητήματα που αφορούν στις τρεις θεματικές ενότητες, για τους διάφορους τύπους σχολείου, με διδακτικές προτάσεις και προεκτάσεις. Η συμμετοχή στη δραστηριότητα αυτή είναι προαιρετική.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε μία (1) πρωινή επιμορφωτική συνάντηση, σε αυτή που αντιστοιχεί στον τύπο σχολείου που διδάσκει, ή σε όποια επιθυμεί αν διδάσκει σε δύο ή περισσότερους τύπους σχολείων. Εισηγητές-συντονιστές στις παραπάνω επιμορφωτικές δραστηριότητες θα είναι ο Ιωάννης Κανέλλος και ο Δημήτριος Καλυκάκης.

Χανιά, 14-15 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Συγκρότημα  5ου Γυμνασίου και 1ου ΓΕΛ Χανίων

Αίθουσα Α΄
Αίθουσα Β΄
12.00 - 13.00
Μαθηματικά Γυμνασίου
(Μέρος  Α΄)
Μαθηματικά ΓΕ.Λ.
(Μέρος  Α΄)
13.00 - 13.10
Διάλειμμα
13.10 - 14.10
Μαθηματικά Γυμνασίου
(Μέρος  Β΄)
Μαθηματικά ΓΕ.Λ.
(Μέρος  Β΄)

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Συγκρότημα  5ου Γυμνασίου και 1ου ΓΕ.Λ. Χανίων

Αίθουσα Α΄
Αίθουσα Β΄
17.00 - 18.30
Εργαστήριο Μαθηματικών (Μέρος  Α΄)
Εργαστήριο Μαθηματικών
 (Μέρος  Α΄)
18.30 - 18.45
Διάλειμμα
18.45 - 20.15
Εργαστήριο Μαθηματικών (Μέρος  Β΄)
Εργαστήριο Μαθηματικών
(Μέρος  Β΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
5ο Γυμνάσιο Χανίων
09.00 - 10.00
Μαθηματικά Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου (ΣΚΑΕ)
(Μέρος  Α΄)
10.00 - 10.10
Διάλειμμα
10.10 - 11.10
Μαθηματικά Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου (ΣΚΑΕ)
(Μέρος  Β΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
2ο ΕΠΑ.Λ. Χανίων

Αίθουσα Α΄
Αίθουσα Β΄
12.00 - 13.00
Μαθηματικά ΕΠΑΛ
(Μέρος  Α΄)
Μαθηματικά Ειδικής Αγωγής - ΠΕ03.50
(Μέρος  Α΄)
13.00 - 13.10
Διάλειμμα
13.10 - 14.10
Μαθηματικά ΕΠΑΛ
(Μέρος  Β΄)
Μαθηματικά Ειδικής Αγωγής - ΠΕ03.50
(Μέρος  Β΄)


Προκηρύξεις εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Χανίων


  • Επαναπροκήρυξη εκδρομής Β' Λυκείου 4ου ΓΕΛ Χανίων σε Αθήνα - Ναύπλιο
  • Γυμνασίου Ν. Κυδωνίας στο Ηράκλειο