Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020