Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση σε αίτημα υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για το σχολικό έτος 2018- 2019