Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017


Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Φ5/209631/Δ4/04.12.2018 εγκυκλίου σχετικά με την «Παρακολούθηση και τον συντονισμό της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017», η οποία παραμένει σε ισχύ, σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων» σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώριση και συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων προαιρετικά και κατ΄αρχήν σε πιλοτικό στάδιο, με την προοπτική της αποκλειστικής χρήσης της στο μέλλον για το σύνολο των σχολικών μονάδων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του συστήματος
https://myschool.sch.gr/announcements