Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Σχολείο Βικιπαίδειας Κρήτης για εκπαιδευτικούς και μαθητές


Η Περιφέρεια Κρήτης - Αντιπεριφέρεια Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας και το ΠΕΚΕΣ Κρήτης (αρμόδιος ΣΕΕ Δρ. Γ. Πανσεληνάς) προτίθεται να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολείο Βικιπαίδειας Κρήτης». Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθούν στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης εφόδια στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα