Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Πράξη 58_12-9-2018
Ανάληψη υπηρεσίας 12-9-2018