Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

15-06-18 Yποβολή αιτήσεων αποφοίτων μαθητείας ΕΠΑΛ για το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης (Δελτίο τύπου ΥΠΠΕΘ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων από την 18 Ιουνίου έως την 21 Ιουνίου 2018 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών  από την 18 Ιουνίου έως την 21 Ιουνίου 2018 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

  1. Δελτίο τύπου ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
  2. Ερωτήσεις Πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 
  3.  Εγκύκλιος-Οδηγίες εφαρμογής ΠΠΠ
  4. Σχέδιο πρόσκλησης ΠΔΕ για ΠΠΠ 
  5. ΥΑ Προγραμμάτων Σπουδών ΠΠΠ 
  6. ΥΑ Εφαρμογής ΠΠΠ 
  7. Σχέδιο Απόφασης Λειτουργίας ΠΠΠ από ΠΔΕ