Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Έγκριση πραγματοποίησης Επιμορφωτικής Συνάντησης

Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ80 (πρώην ΠΕ15) που υπηρετούν σε Γυμνάσια της Κρήτης στο 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 12.00-14.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ