Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Γενική προκήρυξη για τους Πανελλήνιους Αγώνες Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018

Αναρτάται η γενική προκήρυξη του Υπουργείου σχετικά τους Πανελλήνιους Αγώνες Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018.
Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων 2017-18