Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Σ.Ε.Φ.Α.Α. & Στρατιωτικές σχολές - Τελική Ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι παρέχει δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου και αποφοίτων προηγούμενων ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές και  Σ.Ε.Φ.Α.Α. Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 12/01/2018. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, όπως φροντίσουν να ενημερώσουν τους μαθητές-τριες.
Διαβάστε την ανακοίνωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ