Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση συμμετοχής στη συντονιστική επιτροπή και την Παιδαγωγική ομάδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Το σεισμικό τόξο... που μας ενώνει"