Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ